Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - zakończenie inwestycji


Dobiegła końca realizacja inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego. W wyniku realizacji inwestycji powstało ponad 10 km sieci, dzięki której wzrosła możliwość przyłączenia nowych odbiorców w tym tych produkujących OZE. Ułożenie kabla na dnie zbiornika, w połączeniu z ułożonym światłowodem stworzyło inteligentną sieć zmniejszającą straty powstające w procesie dystrybucji. Realizacja inwestycji przyczyniła się również do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie, w przypadku awarii aktualnie ułożonego kabla. Dzięki połączeniu nowego majątku z istniejącym została zapewniona możliwość inteligentnej konfiguracji sieci tj. takiego przełączania zasilania aby zapewnić pewność dostaw energii elektrycznej nawet podczas awarii.

wartość projektu: 9 580 534 PLN

wartość kosztów kwalifikowanych: 7 641 467 PLN

wartość dofinansowania: 6 461 629 PLN

układanie kabla - Frydman

Elektrownia Wodna w Niedzicy, zapora

układanie kabla - Dębno

 

str. glowna