Ogłoszenia, Przetargi ZEW - 2021

data aktualizacji 2021-12-16


Przetargi powrót [lata]

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie  ubezpieczenia brzegu półwyspu Wronina Zbiornika Czorsztyńskiego w miejscowości Czorsztyn

Data zamieszczenia - 2021.12.16
Termin wizji lokalnej - 2021.12.21, godz. 10:00
Do kiedy można składać oferty - 2021.12.29, do godz. 9:45

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych  z obiektów ZEW Niedzica SA”

Data zamieszczenia - 2021.12.16
Do kiedy można składać oferty - 2021.12.28, do godz. 9:45

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku administracyjnym EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2021.11.19
Do kiedy można składać oferty - 2021.11.30, do godz. 9:45

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wymianę pokrycia dachowego na budynku „Chata z Kir” na Polanie Sosny w Niedzicy’

Data zamieszczenia - 2021.10.28
Termin wizji lokalnej - 2021.11.03
Do kiedy można składać oferty - 2021.11.08

 

 

Remont napowietrznych stanowisk transformatorów na stropodachy EW Niedzica (2) - zmiana terminu składania ofert

Data zamieszczenia - 2021.10.18
Do kiedy można składać oferty - 2021.10.28

 

Odpowiedzi na pytania:
Wykonanie remontu transformatorów na stanowiskach stropodachu EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2021.10.18

 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu zasilaczy hydraulicznych w urządzeniach pracujących na obiektach MEW Sromowce

Data zamieszczenia - 2021.10.15
Termin wizji lokalnej - 2021.10.20
Do kiedy można składać oferty - 2021.10.26

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w wybranych obiektach ZEW Niedzica SA w sezonie 2021/2022

Data zamieszczenia - 2021.10.15
Do kiedy można składać oferty - 2021.10.22

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu transformatorów na stanowiskach stropodachu EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2021.10.04
Wizja lokalna - 2021.10.12
Do kiedy można składać oferty - 2021.10.21

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu napowietrznych stanowisk transformatorów na stropodachu EW Niedzica (2)

Data zamieszczenia - 2021.10.04
Wizja lokalna - 2021.10.12
Do kiedy można składać oferty - 2021.10.21

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wymianę pokrycia dachowego na budynku „Chata z Kir”  na Polanie Sosny w Niedzicy”

Data zamieszczenia - 2021.09.20
Wizja lokalna - 2021.09.24, godz. 12:00
Do kiedy można składać oferty - 2021.09.29

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego drewnianych elementów budynków

Data zamieszczenia - 2021.09.20
Wizja lokalna - 2021.09.24, godz. 10:00
Do kiedy można składać oferty - 2021.09.29

 

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy, ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. za lata 2021 - 2022 z możliwością przedłużenia umowy

Data zamieszczenia - 2021.09.03
Do kiedy można składać oferty - 2021.09.17, godz. 15:00
 

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Malowanie hali maszyn EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2021.08.25
Wizja lokalna - 2021.08.31
Do kiedy można składać oferty - 2021.09.08
 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Budowę budynku zaplecza technicznego elektrowni wodnej (kompleks garażowy)

Data zamieszczenia - 2021.08.05
Do kiedy można składać oferty - 2021.08.18
 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Remont napowietrznych stanowisk transformatorów na stropodachy EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2021.07.29
Do kiedy można składać oferty - 2021.08.12
Wizja lokalna - 2021.08.04 godz. 10:00

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Modernizacja czerpni powietrza TG-1i TG-2 

Data zamieszczenia - 2021.07.29
Do kiedy można składać oferty - 2021.08.11
Wizja lokalna - 2021.08.04 godz. 12:00

 

 

Remont betonów płyt dennych przelewu stokowego
zapory Niedzica – II etap

Data zamieszczenia - 2021.07.23
Do kiedy można składać oferty - 2021.08.06
Wizja lokalna - 2021.07.30 godz. 10:00

 

 

Korekta punktu 10
wykonanie rozbiórki istniejącego muru oraz budowa nowego muru oporowego na Polanie Sosny w Niedzicy
korekta pkt. 10
Data zamieszczenia - 2021.06.18
 

 

Odpowiedź, zmiana terminu składania ofert
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego agregatu diesla (2)
odpowiedź nr1
 Data zamieszczenia - 2021.06.11
 

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego agregatu diesla (2)

Data zamieszczenia - 2021.06.11
Do kiedy można składać oferty - 2021.06.30

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
wykonanie rozbiórki istniejącego muru oraz budowa nowego muru oporowego na Polanie Sosny w Niedzicy

Data zamieszczenia - 2021.06.11
Do kiedy można składać oferty - 2021.06.24

 

Odpowiedź, zmiana terminu składania ofert
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego agregatu diesla
odpowiedź nr1
 Data zamieszczenia - 2021.05.28
 Do kiedy można składać oferty - 2021.06.02

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie przyłączy energetycznych o sieci ZEW Niedzica S.A. dla nowych odbiorców energii

Data zamieszczenia - 2021.05.20
Do kiedy można składać oferty - 2021.06.01

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego agregatu diesla

Data zamieszczenia - 2021.05.17
Do kiedy można składać oferty - 2021.05.31

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż, dostarczenie, wykonanie demontażu starych, montaż i uruchomienie dwóch nowych baterii akumulatorów 220V+24V TG1 i TG2 EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2021.05.13
Termin wizji lokalnej 19.05.2021 r.,  godz.: 10:00
Do kiedy można składać oferty - 2021.05.27

 

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie wymiany zabezpieczeń elektroenergetycznych w Rozdzielni RPW 15 Sekcji I


Data zamieszczenia - 2021.05.07
Wizja lokalna - 2021.05.12
Do kiedy można składać oferty - 2021.05.21

 

 

Odpowiedź
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego lamp oświetleniowych
Data zamieszczenia - 2021.04.16
odpowiedź
 

 

Odpowiedź nr 3
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III
Data zamieszczenia - 2021.04.12
odpowiedź nr3

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego lamp oświetleniowych


załącznik-doświadczenie


Data zamieszczenia - 2021.04.09
Do kiedy można składać oferty - 2021.04.22

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
nabór ofert - dzierżawa Ośrodka Rekreacyjnego Polana Sosny
Data zamieszczenia - 2021.04.07
Do kiedy można składać oferty - 2021.04.22

 

 

Odpowiedź nr 2
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III
Data zamieszczenia - 2021.04.06
odpowiedź

 

Materiały graficzne, schematy, przekroje
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III
Data zamieszczenia - 2021.03.31

odpowiedź

materiały graficzne (ZIP)
 

 

Informacja dodatkowa, termin wizji lokalnej
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III

Data zamieszczenia - 2021.03.30

 

 

Zaproszenie do składania ofert na:
Wykonanie modernizacji suwnic

Data zamieszczenia - 2021.03.26
Wizja lokalna - 2021.04.12
Do kiedy można składać oferty - 2021.04.26

 

Zaproszenie do składania ofert na:
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III

Data zamieszczenia - 2021.03.25
Wizja lokalna - 2021.03.31, 2021.04.07
Do kiedy można składać oferty - 2021.04.14

 

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów urządzeń na obiektach ZEW Niedzica” - zmiana terminu składania ofert

Data zamieszczenia - 2021.03.18
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.25

 

Ogłoszenie o naborze ofert na  dzierżawę wiat gastronomicznych  Pentagon I, Pentagon II oraz lokalu Turbinka zlokalizowanych na koronie zapory w Niedzicy

Data zamieszczenia - 2021.03.16
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.23

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - zakończenie inwestycji
Data zamieszczenia - 2021.03.15
    Opis + zdjęcia [ link ]
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów urządzeń na obiektach ZEW Niedzica”

Data zamieszczenia - 2021.03.04
Termin wizji lokalnej - 2021.03.17
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.22

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na terenie ZEW Niedzica SA

Data zamieszczenia - 2021.03.04
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.16

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
nabór ofert dzierżawa Ośrodka Rekreacyjnego Polana Sosny oraz Stacji Narciarskiej Polana Sosny

Data zamieszczenia - 2021.03.04
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.26

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Naprawę, uszczelnienie betonów galerii kontrolnej zapory Niedzica i ścian oraz stropów budynku EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2021.02.25
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.09

 

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na :  Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki, pomiędzy koroną zapory,
a zamkiem Dunajec w Niedzicy

Data zamieszczenia - 2021.02.22
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.09

 

 

str. glowna