Instrukcja obsługi

informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski
data zamieszczenia instrukcji:
01.07.2003 r.

 

  • w lewej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. klikniecie na dowolny odnośnik powoduje przejście do miejsca w którym temat jest opisany.

  • na górze znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie poszukiwanych wyrażenie w treści dokumentu

- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)
- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.
- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej
- "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
- W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

- Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl  według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

Stronę otwiera większość przeglądarek (m.in Firefox, Opera, Internet Explorer). Czas ładowania strony przy wykorzystaniu modemu 28.8 kb/sek. wynosi ok. 30 sek. Zalecana rozdzielczość 1024 x 768.strona główna firmy