Kapitał Akcyjny

informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski
na podstawie dokumentu:
KRS 0000049056
data wytworzenia informacji:
01.10.2001 r.

 

Kapitał własny spółki wynosi 225.837.900,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 2.258.379 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych). Wszystkie akcje wymienione w ust.1 obejmuje Skarb Państwa pokrywając je aportem rzeczowym w postaci składników majątkowych wchodzących w skład Zespółu Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna o wartości 225.837.900,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych)

 

 

str. glowna