Podstawowe informacje:  
 
informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski
na podstawie dokumentu:
KRS 0000049056
data wytworzenia
informacji:
01.10.2001 r.
data modyfikacji
07.01.2020 r.
 


KRS 0000049056
NIP 735-20-55-446
REGON 490785702


Adres i siedziba firmy:
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
woj. małopolskie
sekretariat@niedzica.pl

tel. +48 18 261-01-00  centrala
fax +48 18 261-01-51
www.zew-niedzica.pl

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 

kapitał zakładowy 225 837 900 zł
kapitał wpłacony 224 831 387,94 zł

 

 

str. glowna