Przedmiotem Działalności Spółki Jest:

informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski
na podstawie
dokumentu:
KRS 0000049056
data wytworzenia
informacji:
9.06.2010 r.
data modyfikacji
strony: 31.07.2012 r.

W dniu 9.06.2010 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmianę przedmiotu działalności Spółki.
 


  32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

  33. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

Poprzednia wersja Przedmiotu Działalności Spółki z 13.08.2009 r.

Poprzednia wersja Przedmiotu Działalności Spółki z 01.10.2001 r.strona główna firmy