Rejestr zmian

Data zamieszczenia informacji Autor

Akcja

Treść
2020.07.03 Rada
Nadzorcza
zmiana Rada Nadzorcza powołuje z dniem 3 lipca 2020 roku Pana Leszka Bajorka-Fiałkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., na VIII kadencję.
  Rada
Nadzorcza
zmiana Rada Nadzorcza powołuje z dniem 30 czerwca 2017 roku Pana Leszka Bajorka-Fiałkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., na VII kadencję.
2017.01.21 Rada
Nadzorcza
zmiana Rada Nadzorcza wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Ziółkowską
2017.01.21 Rada
Nadzorcza
zmiana Rada Nadzorcza wybiera na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Łukasza Lewandowskiego
2017.01.21 Rada
Nadzorcza
zmiana Rada Nadzorcza wybiera na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Piotra Derlatkę

2017.01.04 Rada
Nadzorcza
zmiana Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pani Anny Arcimowicz-Kołeczek, powołanie Pana Piotra Pecka.
2017.01.04 Rada
Nadzorcza
zmiana Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Aniołek, powołanie Pani Magdaleny Ziółkowskiej.
2016.02.18 Rada
Nadzorcza
zmiana Rada Nadzorcza powołuje z dniem 16 lutego 2016 roku Pana Władysława M. Krakowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., na VI kadencję.
Organy władzy Spółki [ link ]
 
2016.02.18 Rada
Nadzorcza
zmiana Rada Nadzorcza w dniu 2016.02.10 wybiera na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Łuksza Lewandowskiego
2016.02.18 Rada
Nadzorcza
zmiana Rada Nadzorcza w dniu 2016.02.10 wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Annę Arcimowicz-Kołeczek
2016.02.01 Walne Zgromadzenie zmiana

Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszki Marczyk i Panów Jacka Jurczyńskiego, Pawła Skopińskiego. Powołanie do składu Rady Nadzorczej Panów Jana Sowińskiego, Łukasza Lewandowskiego, Piotra Derlatkę.

2015.07.10 Rada
Nadzorcza
zmiana Rada Nadzorcza w dniu 2015.07.10 wybiera na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Małgorzatę Aniołek
2015.06.30 Walne Zgromadzenie zmiana Powołanie do składu Rady Nadzorczej  Pani Anny Arcimowicz-Kołeczek, rezygnacja z członkowstwa w Radzie Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej.
2013.06.14 Walne Zgromadzenie zmiana W dniu 2013.06.13 powołana na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Aniołek
2013.04.23 Walne Zgromadzenie zmiana Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Małgorzata Niezgoda.
2012.06.29 Walne Zgromadzenie zmiana W dniu 2012.06.29 Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą Spółki VI kadencji.
2010.10.1 Zarząd zmiana Zmiana osoby odpowiedzialnej za wytworzenie informacji w BIP. Poprzednio Teresa Zielińska, teraz Leszek Bajorek.
2010.03.12 Walne Zgromadzenie zmiana

W dniu 2010.03.03 Walne Zgromadzenia dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Odwołany: Krzysztof Szajek, powołany: Paweł Skopiński.
 

2009.09.04 Walne Zgromadzenie zmiana Zmiana Przedmiotu Działalności Spółki
 
2009.07.13 Walne Zgromadzenie zmiana
Uchwałą nr 5 z dnia 29.06.2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZEW Niedzica SA powołana została Rada Nadzorcza na nową V kadencję w składzie takim samym jak poprzednio.
 
2009.04.07

 

Zarząd zmiana

Zmiana osoby odpowiedzialnej za wytworzenie informacji w BIP. Poprzednio Janina Gabryś, teraz Teresa Zielińska.
 

2008.10.18 Zarząd zmiana Zamieszczenie Schematu Organizacyjnego ZEW Niedzica S.A. obowiązującego do 1.01.2009 r.
 
2008.10.18 Rada Nadzorcza zmiana Wybór władz Rady Nadzorczej Przewodniczący - Przemysław Zawadzki
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Marczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej - Janusz Gancarz
 
2008.10.07 Walne Zgromadzenie zmiana Zmiana składu Rady Nadzorczej (odwołanie Pawła Cieślaka, Janusza Tarnowskiego, powołano - Agnieszka Marczyk, Krzysztof Szajek)
 
2008.06.02 Przewodniczący Rady Nadzorczej dodanie Zmiana władz Spółki:
Powołanie Grzegorza Podlewskiego
na stanowisko Prezesa Zarządu
 
2008.04.05 Rada Nadzorcza zmiana Wybory władz Rady Nadzorczej: Paweł Cieślak-Przewodniczący, Przemysław Zawadzki - Wiceprzewodniczący, Janusz Tarnowski-Sekretarz
 
2008.03.20 Rada Nadzorcza zmiana Umieszczenie ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki na stronie www.zew-niedzica.com.pl
 
2008.03.14 Walne Zgromadzenie zmiana Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej: Jana Bartosza oraz Bronisława Bublika. Powołanie do składu Rady Nadzorczej Janusza Gancarza, Jana Lecha, Janusza Tarnowskiego, Przemysława Zawadzkiego.
 
2007.11.14 Rada Nadzorcza zmiana Rezygnacja Wiesława Janczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej
 
2007.10.01 Zarząd zmiana Zmiana schematu organizacyjnego.
 
2007.05.19 Rada Nadzorcza dodanie Zmiana władz Spółki:
Powołanie Edmunda Ciesielki na stanowisko Prezesa Zarządu
 
2007.05.13 Rada Nadzorcza zmiana Zmiana władz Spółki:
Zakończenie oddelegowania Wiesława Janczyka.
Oddelegowanie Bronisława Bublika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.
 
2007.03.31 Tadeusz Zabrzewski zmiana Zmiana układu graficznego podmiotowej strony BIP.
 
2007.03.26 Rada Nadzorcza
 
modyfikacja Umieszczenie ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki na stronie www.zew-niedzica.com.pl
 
2007.03.19 Rada Nadzorcza zmiana Zmiana władz Spółki:
Odwołanie Jacka Młodkowskiego z funkcji Prezesa Zarządu.
Oddelegowanie Wiesława Janczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.
 
2007.03.14 Rada Nadzorcza zmiana Zmiana składu Rady Nadzorczej (odwołanie Barbary Karczyńskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, powołanie Bronisława Bublika)
 
2007.02.16 Rada Nadzorcza zmiana Zmiana składu Rady Nadzorczej (powołanie do składu Rady Jana Bartosza)
 
2006.12.07 Rada Nadzorcza zmiana Zmiana składu Rady Nadzorczej (rezygnacja Mariusza Gajdy)
 
2006.10.24 Rada Nadzorcza zmiana Zmiana składu Rady Nadzorczej (odwołanie Władysława Krakowskiego)
 
2006.07.04 Rada Nadzorcza zmiana Zmiana składu Rady Nadzorczej
 
2005.08.01 Rada Nadzorcza zmiana Zmiana składu Rady Nadzorczej
 
2004.08.25 Tadeusz Zabrzewski dodanie Umieszczenie linków umożliwiających pobranie logo.
 
2004.07.21 Rada Nadzorcza dodanie Wprowadzenie informacji o zmianie nazwy
 
2003.07.01 Tadeusz Zabrzewski dodanie Data uruchomienia strony

 

 strona główna firmy