Struktura Własnościowa Spółki

informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski
na podstawie dokumentu:
KRS 0000049056
data wytworzenia informacji:
01.10.2001 r.


 

Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki
(jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa).

 

 strona główna firmy