CSR Corporate Social Responsibility

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) staje się dzięki temu integralnym elementem strategii ZEW Niedzica S.A. a jej wdrożenie dotyczyć będzie wszystkich obszarów aktywności Spółki. CSR jako element świadomego, nowoczesnego zarządzania, pozwoli na lepsze współdziałanie z różnymi grupami interesariuszy.

Aby to współdziałanie było skuteczne, konieczny jest dialog i partnerska współpraca. Z tego też względu, w celu profesjonalnego kształtowania relacji Spółki z otoczeniem biznesowym i społecznym, wprowadzamy narzędzia, które ułatwią wzajemną komunikację.

W celu umożliwienia interesariuszom włączenie się w działania ZEW Niedzica S.A., udostępniamy na naszej stronie internetowej specjalną skrzynkę kontaktową, która pozwoli na zgłaszanie wniosków, skarg, propozycji a także oczekiwań Państwa wobec naszej organizacji.

 

email

 

 strona główna firmy