Jak działa elektrownia wodna - animacje Flash

Strona Główna
 

 

start maszyny do pracy turbinowej (37kB)
przykładowy cykl uruchamiania maszyny do momentu synchronizacji z siecią energetyczną
budowa hydro-generatora - Deriaz (240kB)
działanie jazu dolnej zapory w Sromowcach (190kB)
działanie generatora prądu zmiennego (200kB)
odwadnianie sztolni energetycznej (126kB)
   

str. glowna