Elektrownia Wodna Niedzica - teraz

Strona Główna
 
1 2

foto 1 widok ogólny na elektrownię w tle Tatry
foto 2 widok na elektrownię od str. dolnego jeziora
foto 3 fala powodziowa - czerwiec 2001 r.
foto 4 nastawnia
foto 5 widok z zapory podczas powodzi w 2001 r.
foto 6 widok ogólny na elektrownię - zima 1997

fala powodziowa - zapora w Niedzicy Elektrownia Wodna w Niedzicy - nastawnia 5 6 7
 foto  7 przelew stokowy
  foto  8 remont
  foto  9 Elektrownia Wodna Niedzica
  foto 10 hala maszyn


 

8 9 10
   

Rozmiar  zdjęć powiększonych [ 20 - 90] kB. 
Fotografie  z archiwum ZEW Niedzica S.A.

 

 

Elektrownia Wodna Niedzica - sztolnia  19.12.2007r.


Na zdjęciach poniżej widać m.in. fragment sztolni, którą przepuszczana jest woda pod zaporą w Niedzicy. Pokazany jest odcinek od wlotów wody na jeziorze do wieży zamknięć na zaporze. Dotarcie do tego miejsca możliwe było dopiero po obniżeniu poziomu Jeziora Czorsztyńskiego do rzędnej 513 m.n.p.m. Następnie przy pomocy specjalnego dźwigu opuszczono zastawki i po sprawdzeniu szczelności - odpompowano wodę. Większość zdjęć wykonano w czasie komisyjnego przeglądu sztolni w dniu 19.12.2007r.
 

foto 1

foto 2

     
Elektrownia Wodna w Niedzicy - wloty wody po lewej zamek w Niedzicy foto 5 foto 6 foto 7
Elektrownia Niedzica - zamknięcie motylowe

foto 4

foto 5

     
      Elektrwonia Wodna Niedzica - wejście do sztolni Elektrownia Wodna w Niedzicy - wloty wody po lewej zamek w Niedzicy
     

foto 8

foto 9


foto 1 Jezioro Czorsztyńskie - wloty wody
foto 2 złączenie sztolni energetycznej i sztolni spustowej
foto 3 przy zamknięciach wlotów (dalej już iści nie można)
foto 4 sztolnia
foto 5 zamknięcia wieży (widok od dołu)
foto 6 wieża zamknięć (gniazda zastawek)
foto 7 zamknięcie motylowe - średnica 6m
foto 8 wejście do sztolni
foto 9 Jezioro Czorsztyńskie - wloty wody

 

powrót na górę

 

 

Elektrownia Wodna Niedzica - sztolnia


Woda pod elektrownią przepływa wydrążonymi w skale dwoma sztolniami. Mniej więcej w połowie każda sztolnia rozgałęzia się na - sztolnie energetyczną (tą którą płynie woda na turbinę) oraz sztolnię spustową (umożliwia ona spust wody w czasie gdy turbina z przyczyn technicznych nie może pracować).

foto 1

foto 2

     
foto 5 foto 6 foto 7
foto 1 zamknięcie motylowe
foto 2, 6 fragment sztolni spustowej
foto 3, 4 rusztowanie do montażu czujników przepływu
foto 5 sztolnia
foto 7 spirala (wlot wody na turbinę)
foto 8 sztolnia spustowa - zamkniecie od wody dolnej
foto 9 rozgałęzienie sztolni "portki"
     

foto 8

foto 9


 

powrót na górę

 

 

Elektrownia Wodna Niedzica - w budowie


Wybrane zdjęcia z okresu budowy 1975-1997, więcej zdjęć z tego okresu na stronie --> historia budowy
 

2 3 5    

szlifowanie łopat turbiny przed montażem
osadzanie wirnika
prace budowlane

 

powrót na górę

 

Elektrownia Wodna Niedzica - przekroje urządzeń


przekrój maszyny układ kierowiczy przekrój generatora przekrój wirnika sterowanie olejowe łopat turbiny turbina

 Rozmiar zdjęć powiększonych: od 10 do 20 kB

 

str. glowna