Mała Elektrownia Wodna w Łączanach - opis

Strona Główna
otwarcie elektrowni w Łączanach 4.06.2004
fotografie z budowy
otwarcie nowego bloku energetycznego - Łączany II

 

lokalizacja Elektrowni w Łączanach

W dniu 04.06.2004 r. rozpoczęła pracę Mała Elektrownia Wodna przy istniejącym stopniu wodnym na Wiśle w Łączanach. Korzyści ekologiczne elektrowni wodnej można określić przyjmując, że energia elektryczna zastępuje energię wytworzoną w elektrowni cieplnej. Uzyskane z Łączan 11.000 MWh energii wymaga spalenia węgla kamiennego o kaloryczności 21.388 kJ/kg w ilości 6150 ton.

EW Łączany - przekrój

 

Mała Elektrownia Wodna w Łączanach - dane techniczne

Lokalizacja 38+ 580 km biegu rzeki Wisły, woj małopolskie, gmina Brzeźnica
Termin realizacji II kwartał 2002 r. I kwartał 2004 r.
Sposób finansowania środki własne + kredyt preferencyjny NFOŚ
Wartość inwestycji ok. 16 mln zł
Projekt budowlany Inżynieria i Energetyka Wodna - Lech Unczur

Projekt budowlano wykonawczy

Hydroprojekt Kraków
Dostawca turbiny i urządzeń technologicznych, automatyki i sterowania MECAMIDI Francja
Generalny wykonawca Hydrotrest Skanska Kraków
Opis projektu Rzeka Wisła 38+580 km biegu rzeki Wisły, Elektrownia przepływowa przy istniejącym
stopniu wodnym Łączany, wybudowanym w latach 50 tych w celu spiętrzenia dla żeglugi i poboru wody na potrzebny własne Elektrowni Skawina.
Moc instalowana 2,5 MW.
Opis elektrowni

Generator synchroniczny o mocy 2350 kW, napięciu znamionowym 6 kV ,50 Hz, Turbina typu KAPLANA pionowa.

Średni spad 5,4 m
Przełyk 62 m3/sek
Praca w systemie automatycznym, bezobsługowa z telefonicznym dyżurem domowym. Czyszczarka krat pracująca w systemie automatycznym.

 

lokalizacja Elektrowni w Łączanach

  [mapa] Lokalizacja elektrowni w Łączanach
 
     zobacz też
Elektrownia Wodna Smolice

 

str. glowna

powrót na górę