Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji

Operator Systemu Dystrybucyjnego OSD

 

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o zatwierdzeniu projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Seici Dystrybucyjnej (IRiESD) - uchwała nr 18/VI/2014. Zatwierdzona IRiESD obowiązuje na terenie działania całej spółki ZEW Niedzica od 24-go lipca 2014 roku.
 
IRiESD - część ogólna cz. ogólna
IRiESD - część  szczegółowa - bilansowanie systemu dystrybucyjnego cz. szczegółowa
Karta Aktualizacji IRiESD nr 1/2015 karta aktualizacji

 

2015-10-19

Komunikat o zakończeniu procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej komunikat-zakończenie
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2015 raport
Karta Aktualizacji IRiESD nr 1/2015 karta aktualizacji
   
2015-10-02  
Komunikat o rozpoczęciu procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej komunikat
   

 

   
Komunikat o zakończeniu proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej komunikat
   
Raport z procesu konsultacji IRiESD raport
 
 

 

strona główna firmy