Ogłoszenia, Przetargi ZEW - 2020

data aktualizacji 2020-01-15


Przetargi powrót [lata]

 

Zaproszenie do składanie ofert na : odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych, Elektrownia Wodna Sromowce, Pompownia Dębno, czasza zbiorników wodnych Czorsztyn-Sromowce

Data zamieszczenia - 2020.01.15
Do kiedy można składać oferty - 2020.01.24
 

 

Zaproszenie do składanie ofert na : wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.01.07
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.31
Wizje lokalne - 2020.01.22 oraz 2020.02.05

 

str. glowna