Ryby w Wiśle specjalnie chronione


data zamieszczenia - 2015.04.17

 

Elektrownia Wodna w SmolicachDobiegły końca prace modernizacyjne na terenie Małej Elektrowni Wodnej Smolice, realizowane przez ZEW Niedzica S.A. Projekt, pn. „Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Zrealizowany projekt pozwoli na dodatkową produkcję ok. 1000 MWh czystej energii rocznie i przyczyni się, m.in. do ograniczenia niekorzystnego wpływu działalności antropogenicznej na pobliski obszar NATURA 2000, Park Krajobrazowy i tereny szczególnie cenne z punktu widzenia polityki rozwojowej gminy, tzw. „Doliny Karpia” m.in. poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów, które na dzień dzisiejszy na całym terenie województwa małopolskiego przekraczają dopuszczalne normy. Ewenementem w przypadku przeprowadzonej modernizacji jest montaż bariery elektryczno-elektronicznej, chroniącej ryby przed przedostaniem się do turbin elektrowni.

 

[ link do strony Projekty Europejskie

 

Elektrownia Wodna w Smolicach - bariera ochronna dla rybUrządzenie ma na celu odstraszenie, przy pomocy impulsów elektrycznych ryb wędrujących w stronę turbin elektrowni, w sposób nie zagrażający ich bezpieczeństwu. Bariera została zainstalowana w uzgodnieniu i przy akceptacji OPZW Katowice i jest to aktualnie jedną z pięciu instalacji tego typu w Polsce, w tym pierwszą na rzece Wiśle i w województwie małopolskim, przy czym z uwagi na charakter rzeki i warunki hydrologiczne, zastosowano najnowsze technologie w zakresie części podwodnej tj. rodzaju pływaków i sposobu rozmieszczenia i mocowania elektrod.

 

 

 


 


 


 

strona główna