Otwarcie Elektrowni Wodnej w Smolicach - 06.07.2006 r.


W dniu 6.07.2006 r. nastąpiło uroczyste przekazanie do eksploatacji Elektrowni Wodnej w Smolicach na Wiśle. To kolejna udana inwestycja Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy. Wartość inwestycji to 18,5 mln zł, elektrownia ma moc 2 MW. Obiekt ze względu na położenie w strefie zalewowej jest hermetyczny, dostęp do elektrowni przez specjalną klatkę schodową z kładki komunikacyjnej.

stopień wodny

elektrownia

przemówienia

poświęcenie

otwarcie

elektrownia

 Prace przy elektrowni rozpoczęły się przed dwoma laty, 4 czerwca 2004 roku było uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Generalnym wykonawcą była firma „Maxer” z Poznania. Obiekt zaprojektowany został przez Energoprojekt Warszawa i Hydroprojekt Warszawa. Dwie turbiny poziome z przekładnią kątową zębatą dostarczyła do elektrowni w Smolicach czeska firma „Mavel”, z kolei generatory synchroniczne – „Dozamel” z Wrocławia, a automatykę i sterowanie – Instytut Energetyki z Gdańska. Obiekt wyposażony jest w czyszczarkę krat, pracującą w systemie automatycznym. Pozwolenie na użytkowanie ZEW otrzymał w Dziennik Polski - artykuł na temat otwarcia Elektrowni w Smolicachczerwcu tego roku, ale oficjalne przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpi dzisiaj. Składa się on z trzech części: wlotowej, hali maszyn oraz wylotowej; praca odbywa się w systemie automatycznym, bezobsługowym ze sterowaniem i wizualizacją z elektrowni wodnej Niedzica oraz z telefonicznym dyżurem domowym. Energia wyprodukowana rocznie przez elektrownię w Smolicach to 7.000 megawatogodzin (MWh). - Gdyby elektrownię o takiej mocy trzeba było opalać węglem, to żeby osiągnąć ten sam efekt, trzeba by spalać rocznie 1.155,000 kg węgla – mówi prezes Jacek Młodkowski. - Do atmosfery dostałoby się wtedy 85 ton dwutlenku siarki, 20 ton tlenku azotu i 8.424 ton dwutlenku węgla. Do tego dodać należy jeszcze 166 kg metali ciężkich, 17 ton pyłu i 965 ton popiołów i żużli. Podczas uroczystości przekazania do eksploatacji elektrowni wodnej w Smolicach na Wiśle przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji budowy, a po przecięciu wstęgi – nastąpiło  oficjalne uruchomienie obiektu. (tekst Teresa Zielińska)

 

Elekrrownia Wodna w Smolicach Elektrownia Wodna Smolice - wnętrze - system sterowania

zaproszeni

goście

 

elektrownia

dziewczyna

wnętrze

wnętrze

poczęstunek

jaz

kapela

elektrownia

poczęstunek

 

 
 

zobacz też Elektrownia Wodna Łączany

 

powrót na górę

str. glowna