Zasady działalności sponsoringowej - Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.


Data aktualizacji -  lipiec 2019

 

Główne cele działań sponsoringowych, realizowanych przez
ZEW Niedzica S.A. to:

1. Tworzenie pozytywnego wizerunku Spółki.
2. Upowszechnianie i wzmacnianie marki Spółki.
3. Wzrost zainteresowania inwestorów.
4. Dotarcie z przekazem do istotnych dla Spółki firm i środowisk.
5. Zwiększenie przychodów Spółki.
6. Promowanie dotychczasowych i nowych produktów oraz jakości usług.
7. Wzmacnianie relacji z dotychczasowymi klientami oraz pozyskanie nowych.
8. Budowanie pozytywnych relacji z lokalną społecznością.
 


Pełny tekst dokumentu


Zasady sponsoringu ZEW
(data modyfikacji  -  grudzień 2017)
 

 

Wniosek o wsparcie  (wzór 2019)


 

 

strona główna