Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Sprzedawca rezerwowy energii elektrycznej

aktualizacja
 2022-04


 

Sprzedawca rezerwowy - podmiot zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej, w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.

Zgodnie z zapisami art. 5aa, ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne przedstawiono poniżej listę sprzedawców, pełniących funkcję Sprzedawcy rezerwowego na terenie działania operatora systemy dystrybucyjnego ZEW Niedzica SA:

Sprzedawcą rezerwowym energii elektrycznej, na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego ZEW Niedzica SA, dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica SA jest:  

ZEW Niedzica SA
Ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica

 

Poniżej zamieszczono link do oferty sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej:

taryfa dla sprzedaży rezerwowej
 

 

Informację przygotował: Mariusz Nowak
Informację wprowadził: Tadeusz Zabrzewski

Strona Główna
 

 

 

str. glowna