Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Sprzedawca z urzędu

aktualizacja
 2022-02


 

Informujemy, że dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica SA,  sprzedawcą wykonującym zadania sprzedawcy z urzędu jest:

ZEW Niedzica SA
Ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica

Sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe (sprzedaż i dystrybucję) odbiorcom energii elektrycznej nie korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

 

Informację przygotował: Mariusz Nowak
Informację wprowadził: Tadeusz Zabrzewski

Strona Główna
 

 

 

str. glowna