Sprzedawca zobowiązany

informację przygotował:
Mariusz Nowak
informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski

 aktualizacja 2022-02

 

„Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.7.2021.DTe z dnia 21 października 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA z siedzibą w Niedzicy, przy ul. Widokowej 1 - sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA”

 

 

 

 

 

  

decyzja  strona główna firmy