zapora czołowa - Zbiornik Czorsztyński


 

Dane techniczne

Długość 404 m
Wysokość max (od chodnika galerii) 56 m
Szerokość korony 7 m
Wydatek przelewu stokowego 975 m3 wody /s
Wydatek spustów dennych (2-spusty) 360 m3 wody /s
Wydatek turbin (2-turbiny) 250 m3 wody /s
Nachylenie skarpy odwodniej do poziomu 20 m 1 : 3,5
Nachylenie skarpy odwodniej powyżej poziomu 20 m 1 : 2,25
Nachylenie skarpy odpowietrznej zmienne od 1 : 2,5 do 1 : 1,85
Ubezpieczenie skarpy odwodniej płyty betonowe grubości 0,3 m
Ubezpieczenie skarpy odpowietrzej zazieleniene z instalacją do zraszania ziemi
Drenaż zapory rurowy śr. 100 cm ze studniami kontrolnymi
Galeria kontrolno zastrzykowa długość 256,2 m
Galeria kontrolno zastrzykowa - światło chodnika 3 x 3 m
Przesłona uszczelniająca podłoże
- rozstaw rzędów przesłony
- rozstaw otworów w rzędzie
- max głębokość przesłony
- długość przesłony

1,5 m
2,0 m
50 m
500 m
 

 

str. glowna

 Powrót na górę