Informacje-archiwum-2020

strona główna

Zaproszenie do składanie ofert na :  Budowa wiaty wielofunkcyjnej na zapleczu technicznym Elektrowni Wodnej w Niedzicy (EWN)
Data zamieszczenia - 2020.12.28
 
Ogłoszenie przetargu na: nabór ofert na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 4160/25 zlokalizowaną w Niedzicy na cele działalności gospodarczej zgodnej z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne
Data zamieszczenia - 2020.12.22
Ogłoszenie przetargu na: Wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych dla oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych ZEW Niedzica SA”
Data zamieszczenia - 2020.12.17
Ogłoszenie przetargu na: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z obiektów ZEW Niedzica
Data zamieszczenia - 2020.12.07
Ogłoszenie postępowania na :
sprzedaż i dostarczeni do siedziby Zamawiającego skutera śnieżnego (3)
Data zamieszczenia - 2020.11.18
Termin składania ofert - 2020.11.30
Ogłoszenie przetargu na :
"Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA nowych odbiorców energii" (2)
Data zamieszczenia - 2020.11.18
Termin składania ofert - 2020.11.30
Ogłoszenie postępowania na:
Sprzedaż i dostarczeni do siedziby Zamawiającego skutera śnieżnego (2)
Data zamieszczenia - 2020.11.02
Termin składania ofert - 2020.11.12
Sprzedaż i dostarczeni do siedziby Zamawiającego skutera śnieżnego - odpowiedzi
Data zamieszczenia - 2020.10.21
odpowiedz
Ogłoszenie postępowania na :
sprzedaż i dostarczeni do siedziby Zamawiającego skutera śnieżnego
Data zamieszczenia - 2020.10.13
Termin składania ofert - 2020.10.22
Ogłoszenie postępowania na :
zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników  w wybranych obiektach ZEW Niedzica SA w sezonie 2020/2021
Data zamieszczenia - 2020.10.09
Termin składania ofert - 2020.10.20
Najem pomieszczeń na prowadzenie szkółki narciarskiej oraz wypożyczalni i serwisu sprzętu narciarskiej w Stacji Narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy - wybór oferty
Data zamieszczenia - 2020.09.28
wybór oferty
Ogłoszenie przetargu na :
"Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA nowych odbiorców energii"
Data zamieszczenia - 2020.09.11
Termin składania ofert - 2020.09.22
 
Ogłoszenie o naborze ofert na:
„Remont Zasilaczy hydraulicznych w urządzeniach pracujących na obiektach ZEW Niedzica"
Data zamieszczenia - 2020.09.11
Termin wizji lokalnej - 2020.09.17
Termin składania ofert - 2020.09.24
Ogłoszenie o naborze ofert na:
Najem pomieszczeń na prowadzenie szkółki narciarskiej oraz wypożyczalni i serwisu sprzętu narciarskiego w Stacji Narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy
Data zamieszczenia - 2020.09.11
"Wykonanie wymiany uszczelki kadzi transformatora blokowego" - zmiana terminu składania ofert
Data zamieszczenia - 2020.09.02
Do kiedy można składać oferty - 2020.09.11
zmiana terminu składania ofert
Wykonanie badania linii kablowej 110kV - zmiana terminu składania ofert
Data zamieszczenia - 2020.09.02
Do kiedy można składać oferty - 2020.09.11
zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie przetargu na :
"Wykonanie wymiany uszczelki kadzi transformatora blokowego"
Data zamieszczenia - 2020.08.28
Do kiedy można składać oferty - 2020.09.09
Zaproszenie Formularz Umowa Wykaz zrealizowanych
 
Ogłoszenie przetargu na :
Wykonanie badania linii kablowej 110kV
Data zamieszczenia - 2020.08.28
Do kiedy można składać oferty - 2020.09.09

Zaproszenie Formularz  Umowa Wykaz prac
Regaty żeglarskie o Zieloną Wstęgę Jeziora Czorsztyńskiego, Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A.
15 sierpień 2020

Data zamieszczenia - 2020.08.18
Ogłoszenie wyniku postępowania
na najem Domu Wypoczynkowego Pod Taborem oraz dzierżawę Hotelu Pieniny
Data zamieszczenia - 2020.08.03
ogłoszenie_DW, ogłoszenie_HP
 
Ogłoszenie przetargu
na najem Domu Wypoczynkowego Pod Taborem - odpowiedzi
Data zamieszczenia - 2020.07.29
odpowiedzi
załącznik nr3, Hotel Pieniny
załącznik nr3, Dom Wypoczynkowy
 
Ogłoszenie przetargu
na najem Domu Wypoczynkowego Pod Taborem - odpowiedzi
Data zamieszczenia - 2020.07.27
odpowiedzi
Ogłoszenie przetargu na :
Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA nowych odbiorców energii
Data zamieszczenia - 2020.07.27
Do kiedy można składać oferty - 2020.08.04
Ogłoszenie przetargu na :
Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych elementów urządzeń na obiektach ZEW Niedzica
Data zamieszczenia - 2020.07.21
Do kiedy można składać oferty - 2020.08.04
Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V
Data zamieszczenia - 2020.07.13
odpowiedzi
Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V
Data zamieszczenia - 2020.07.07
odpowiedzi, załącznik
Ogłoszenie przetargu na :
wykonanie remontu płyt dennych przelewu stokowego zapory Niedzica – II etap
Data zamieszczenia - 2020.07.07
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.17

Ogłoszenie przetargu
na dzierżawę Hotelu Pieniny
Data zamieszczenia - 2020.06.26
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.30
Ogłoszenie przetargu
na najem Domu Wypoczynkowego Pod Taborem
Data zamieszczenia - 2020.06.26
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.30
Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V - załączniki w formie edytowalnej - podstrona przetargi
Data zamieszczenia - 2020.06.25
 
Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica S.A. nowych odbiorców energii
Data zamieszczenia - 2020.06.23
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.02
Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V
Data zamieszczenia - 2020.06.19
odpowiedzi

 

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych”
Data zamieszczenia - 2020.06.09
odpowiedzi_
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych”
Data zamieszczenia - 2020.06.05
odpowiedzi
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych”
Data zamieszczenia - 2020.06.02
odpowiedzi
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych”
Data zamieszczenia - 2020.05.26
odpowiedzi
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
Data zamieszczenia - 2020.05.25
Do kiedy można składać oferty - 2020.06.05
Pliki do pobrania -> ogłoszenie
 
Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego samochodów
odpowiedzi
Data zamieszczenia - 2020.05.13

„Budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych”
Data zamieszczenia - 2020.05.12
Do kiedy można składać oferty - 2020.06.16
Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego samochodów
informacja dodatkowa
Data zamieszczenia - 2020.05.08
 
Zaproszenie do składania ofert: Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V
Data zamieszczenia - 2020.05.06
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.21
Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego samochodów
Data zamieszczenia - 2020.05.04
Do kiedy można składać oferty - 2020.05.15

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego sanitariatów na Polanie Sosny w Niedzicy
Data zamieszczenia - 2020.04.29
Do kiedy można składać oferty - 2020.05.11
Podziękowanie dla ZEW Niedzica S.A. za pomoc - Szpital Uniwersytecki w Krakowie - COVID-19 Podziękowanie dla ZEW Niedzica S.A.
za udzieloną pomoc - Szpital Uniwersytecki w Krakowie - COVID-19
 
Data zamieszczenia - 2020.04.23
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - wyniki postępowania
informacja
 Data zamieszczenia - 2020.04.08
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej
i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA (2)

Data zamieszczenia - 2020.04.07
Do kiedy można składać oferty - 2020.04.21
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - informacja z otwarcia ofert
informacja
 Data zamieszczenia - 2020.03.31
Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki pomiędzy koroną zapory a zamkiem Dunajec w Niedzicy
ogłoszenie, najem
 Data zamieszczenia - 2020.03.30
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
odpow.26
 Data zamieszczenia - 2020.03.30
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
odpow.22, odpow.23, odpow.24, odpow.25
 Data zamieszczenia - 2020.03.27
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
odpow.19, odpow.20, odpow.21,
 Data wytworzenia dokumentów - 2020.03.26
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
odpow.17, odpow.18
 Data zamieszczenia - 2020.03.25
Wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica - odpowiedzi na pytania
odpowiedzi
 
Data zamieszczenia - 2020.03.25
Informacja dotycząca postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
zakończenie postępowania
 Data zamieszczenia - 2020.03.25, Autor - Rada Nadzorcza
 
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - Zamawiający dokona otwarcia bez udziału Oferentów
Data zamieszczenia - 2020.03.24
zapytanie ofertowe - zmiana
 
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
 
Data zamieszczenia - 2020.03.24
odpow.13, odpow.14, odpow.15, odpow.16

 
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA - zmiana terminu rękojmi
termin..
Data zamieszczenia - 2020.03.20
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.23
 

Data zamieszczenia
2020.03.19

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) zamknięty  zostaje dla zwiedzających deptak na koronie zapory w Niedzicy. Powyższe obowiązuje od dnia 19 marca 2020 roku - do odwołania. Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne uprzejmie prosimy o wyrozumiałość oraz o stosowanie się do wytycznych


Data zamieszczenia
2020.03.16
Ze względu na ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni podobnie jak inne instytucje wprowadzić ograniczenia w bezpośrednim kontakcie naszych klientów z pracownikami

Wprowadzamy niezbędne środki zapobiegawcze, zgodnie z wytycznymi władz, mające na celu minimalizację ryzyka utraty zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz obsługiwanych przez nas klientów i użytkowników. Jednocześnie chcemy podkreślić, że zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, klientów oraz dostawców pozostaje naszym najwyższym priorytetem

Dlatego od 16.03.2020 r. do odwołania Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA będzie obsługiwał klientów wyłącznie telefonicznie i e-mailowo, w związku z tym uprzejmie prosimy aby wszystkie wnioski, pisma itp. składać drogą elektroniczną na adres

sekretariat@niedzica.pl
fax +48 18 26 10 151

W wyjątkowych sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu, będzie rozważona  możliwość  osobistego załatwienia sprawy, ale po uprzednim ustaleniu wszystkich szczegółów telefonicznie w godzinach 8-16

tel. +48 18 26 10 150
tel. +48 18 26 10 148 

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.03.13
odpow.9, odpow.10, odpow.11, odpow.12
Wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica - zmiana terminu składania ofert
nowy termin
Data zamieszczenia - 2020.03.13
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA - zmiana terminu składania ofert
termin
Data zamieszczenia - 2020.03.12
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.23
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.03.11
odpow.4,odpow.5, odpow.6,odpow.7,odpow.8
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Data zamieszczenia - 2020.03.09
ogłoszenie
 
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - zmiana rysunków PZT-03, PZT-02, PB-E-07, PZT-04 w załączniku nr 8a
Data zamieszczenia - 2020.03.09
załącznik nr 8a_aktualizacja
W związku z pojawieniem się w Polsce i w krajach sąsiednich, zachorowań wywołanych koronawirusem COVID-19, zawieszone jest (okresowo) - do końca marca br. zwiedzanie elektrowni
Data zamieszczenia - 2020.03.09
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia - 2020.03.03
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia - 2020.02.28
Zaproszenie do składanie ofert na:
usługę pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA
Data zamieszczenia - 2020.02.26
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.16
Zaproszenie do składanie ofert na:
wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania: mur oporowy przy wyciągu narciarskim orczykowym
Data zamieszczenia - 2020.02.25
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.06
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie naprawy, uszczelnienia betonów galerii kontrolnej zapory Niedzica oraz ścian i dylatacji budynku EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2020.02.25
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.05
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego
Data zamieszczenia - 2020.02.17
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.30
Odpowiedzi na pytania: wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2020.02.17
Puchar Prezesa ZEW Niedzica SA - zdjęcia
Data zamieszczenia - 2020.02.14
Budowa stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.02.14
Zaproszenie do składanie ofert na : wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym Elektrowni Wodnej  Niedzica
Data zamieszczenia - 2020.02.10
Do kiedy można składać oferty - 2020.02.25
Budowa stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN - informacja dodatkowa o zmianie zakresu prac i terminu składania ofert
Data zamieszczenia - 2020.02.10
Odpowiedzi na pytania: wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2020.02.04
Budowa stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN - odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia - 2020.01.28
Puchar Prezesa Puchar Prezesa ZEW (XIX) w narciarstwie alpejskim - zawody otwarte
Data zamieszczenia - 2020.01.21
Certyfikat Polska Izba Turystyki Certyfikat członkostwa - Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. - potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Turystyki
Data zamieszczenia - 2020.01.21
Zaproszenie do składanie ofert na :  budowę stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN
Data zamieszczenia - 2020.01.21
Do kiedy można składać oferty - 2020.02.11
Zaproszenie do składanie ofert na : odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych, Elektrownia Wodna Sromowce, Pompownia Dębno, czasza zbiorników wodnych Czorsztyn-Sromowce
Data zamieszczenia - 2020.01.15
Do kiedy można składać oferty - 2020.01.24
Zaproszenie do składanie ofert na : wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2020.01.07
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.31
Wizje lokalne - 2020.01.22 oraz 2020.02.05
Kalendarz ZEW Niedzica SA na rok 2020
[ link ]

 

 

 

strona główna

 

 

 
Dane firmy
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
woj. małopolskie
NIP 735-20-55-446
REGON 490785702

niedzica@ns.onet.pl

tel. +48 18 26 10 100  centrala
fax  +48 18 26 101 51