zmiana nazwy firmy - 21.07.2004 r.

logo Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Dnia 21.07.2004 r. Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS: 0000049056) Wprowadzono zmiany w Dziale 1 Rubryce 1 - Dane podmiotu ( Firma pod która spółka działa )

Stara nazwa

Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Wyżne Spółka Akcyjna


Nowa nazwa !!

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna

 


pobierz nowe logo firmy  / p o n i ż e j /

format Corel 7.0 z osadzonym czcionkami [46 kB]
format JPG 350 x 224 [17 kB]
format JPG 1000 x 640 [57 kB]
format JPG 2000 x 1280 [125 kB]

 

str. glowna